ความลับพีระมิดโบราณสถานทะเลทราย

 

pyramid-pic

พีรามิดความลับแห่งการสร้างที่ยังคงเชื่อว่ามนุษย์หรือต่างดาวเป็นคนสร้างกันแน่วันนี้เราจะมาเฉลยถึงความลับนี้กัน ในสมัยก่อนไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความกว้างเท่ากับสนามฟุตบอล 4 สนามมารวามกันในที่เดียว  แต่ว่ามนุษย์เราได้มองออกมา 2 ส่วนด้วยกันว่า

1.ไม่มีทางที่มนุษย์จะสร้างสถานที่แบบนี้ได้ด้วยขนาดของพีรามิดอย่างนี้เป็นเรื่องยากแล้วมีคนเชื่อว่ามันสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ต่างดาว

2.มนุษย์ทำได้จริงด้วยการคิดค้นคว้าหาวิธีให้สามารถลดจำนวนคนและเวลาให้น้อยลง

ข้อแรก ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของมนูษย์ต่างดาวแล้วยังมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่ามนุษย์ธรรมดาตามความเชื่อนั้นมีโอกาสที่พวกเขาจะเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ไม่ยากนัก รอยแกะสลักกำแพงหรือเพดานได้บอกถึงการเคารพพระเจ้าที่คนคิดว่าช่วงเวลานั้นได้มีพระเจ้าลงมาเพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาจนสามารถสร้างอะไรหลายๆ อย่างขึ้นมาได้นั้นเอง

ข้อสอง ข้อนี้ดูจะมีความเป็นได้เช่นกัน เพราะมันมีเหตุและผลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงได้วิเคราะห์การสร้างพีรามิคด้วยน้ำโดยการใส่แรงดันน้ำ และกระแสน้ำในการเคลื่อนย้ายหินที่มีน้ำหนักมากได้อย่างสบาย แล้วยังใช้จำนวนคนน้อย และระยะเวลาน้อยอีกด้วย

ทั้งสองข้อนี้ในปัจจุบันได้มีการเฉลยถึงความเป็นไปได้ว่าที่จริงแล้วนั้น “มนุษย์คือผู้สร้างพีรามิดที่แท้จริง” ไม่ได้มีมนุษย์ต่างดาวทำแต่อย่างใด ทฤษฎีเกี่ยวกับน้ำคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช้ได้จริง คำถามที่ว่าการขนหินขึ้นไปบนพีรามิดนั้นทำได้อย่างไรจึงถูกเฉลย หินได้ถูกนำไปผูกกับหนังเกะโดยการนำหนังเกะเป๋าลมอากาศเข้าไปเพื่อให้สามารถลอยบนน้ำได้ หลังจากนั้นสร้างรางน้ำระหว่างทางน้ำด้านล่างกันยอดพีรามิดทั้ง 4 ด้าน เพื่อทำให้ส่งหินได้ทั้ง 4 ทิศ หลังจากนั้นค่อยๆ ลอยหินที่ติดหนังเกะไปตามจำนวน ระหว่างทางไหลของน้ำจะมีประตูกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้หินไหลไปเกินจำนวนที่กำหนด เท่านี้การก่อสร้างพีรามิดก็ไม่ใช่เรื่องยากของคนสมัยก่อนอีกต่อไป