ตำนานพญานาคกับแม่น้ำโขงเกี่ยวข้องกันอย่างไร

Legend-serpent-site-news

พญานาคนับว่าเป็นเรื่องราวลี้ลับที่สำคัญมากของผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง ทั้งสองอย่างนี้เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก อีกทั้งยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับแม่น้ำสายนี้ เพื่อทำความเข้าใจความเชื่อดังกล่าวให้ดีขึ้น เราจะมาย้อนรอยประวัติเกี่ยวกับตำนานของพญานาคกับแม่น้ำโขงกันบ้างว่ามีอะไร

ตำนานพญานาค

ก่อนอื่นต้องบอกว่าเรื่องที่เล่าต่อไปนี้คือตำนานตามความเชื่อชาวพื้นเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งอาจจะมีการตีความผิดเพี้ยนไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเนื้อเรื่องก็จะไม่แตกต่างกัน เรื่องราวเริ่มจากเมืองหนองกระแสย่าน (ปัจจุบันเชื่อว่าพื้นที่นี้คือ ทะเลสาบเอ่อไห มณฑลยูนนาน ประเทศจีน) ตอนนั้นมีพญานาคอาศัยอยู่สองกลุ่มนั่นคือ พญานาคราชศรีสุทโธ และ พญานาคสุวรรณโคทั้งสองช่วยกันปกครองบ้านเมืองเป็นอย่างดี ทั้งสองมีกฎร่วมกันข้อหนึ่งว่า หากผู้ใดออกไปล่าสัตว์อีกผู้หนึ่งจะต้องเฝ้าเมืองเพื่อป้องกันศัตรู จากนั้นผู้ที่ล่าสัตว์จะต้องแบ่งเนื้อครึ่งหนึ่งให้กับผู้เฝ้าเมืองด้วย (แบ่งกันกิน)

ความขัดแย้งก่อตัว

site-Legend-serpent-news

ด้วยกฎดังกล่าวทั้งสองปกครองเมือง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่แล้วความขัดแย้งก็ก่อตัวขึ้นเรื่องราวเริ่มจากวันหนึ่ง พญานาคราชศรีสุทโธได้ออกไปล่าอาหาร ซึ่งพญานาคตนนี้มีนิสัย มุทะลุ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จึงทำให้ล่าช้างมาได้ เมื่อได้ช้างมาจึงทำการแบ่งครึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมกับขนช้างเพื่อแสดงหลักฐานการล่า เนื้อช้างที่ได้มามีปริมาณมากจนทำให้ทุกคนอิ่มหนำสำราญกันไป วันต่อมาเป็นคราวของพญานาคสุวรรณนาโค ท่านเป็นคนนิสัยละเอียดอ่อน ละเมียดละไม จิตใจดีมีเมตตาทำให้ท่านล่าได้เพียงเม่นเท่านั้น จากนั้นท่านได้นำเม่นไปแบ่งให้กับ พญานาคราชศรีสุทโธ พร้อมกับขนเม่น พญานาคราชศรีสุทโธพอได้เห็นเนื้อเม่นที่น้อยกว่าเนื้อช้างมาก จึงไม่พอใจเนื่องจากท่านคิดว่าขนเม่นใหญ่กว่าขนช้างน่าจะได้เนื้อมากกว่านี้ ฝ่ายพญานาคสุวรรณนาโค อธิบายอย่างไรก็ไม่ฟัง เรื่องนี้สุดท้ายกลายเป็นชนวนเหตุสงครามของทั้งสองฝ่าย

พญาแถน ไกล่เกลี่ย

สงครามระหว่างพญานาคทั้งสองดำเนินไปอย่างดุเดือดใช้เวลามากถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน จนทำให้เหล่าสรรพสัตว์ในท้องน้ำล้มตายเป็นอันมาก ร้อนถึงพญาแถนผู้มีอำนาจสูงสุดต้องออกโรงไกล่เกลี่ยเรื่องราวดังกล่าว ท่านได้กำหนดโทษให้พญานาคทั้งสองขุดดินเพื่อทำให้แม่น้ำกระแสย่านไปถึงทะเล ใครทำเสร็จก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายพญานาคาราชศรีสุทโธเป็นฝ่ายบู๊จึงทำให้ร่องน้ำเสร็จก่อนซึ่งกลายมาเป็นแม่น้ำโขงในที่สุด ส่วนฝ่ายพญานาคสุวรรณนาโคมีนิสัยละเมียดละมัย ทำอะไรสวยงาม จึงทำแม่น้ำให้เป็นเส้นตรงไม่คดเคี้ยว จนกลายเป็นแม่น้ำน่านในปัจจุบัน เรื่องราวก็เป็นเช่นนี้แล